• Brian Neven Juhl
Denne opgaver tager udgangspunkt i en case undersøgelse hos en offentlig bygherre. Det er opgavens formål at undersøge hvilke barrierer der internt ligger i en projektorganisation ved implementeringen af teknologien BIM. Her fandt undersøgelsen ud af at barriererne var af praktiske karakter.
Dette speciale tager afsæt i et socioteknisk perspektiv af implementeringen af BIM i et anlægsprojekt. Det undersøges hvordan forskellige aktørers fortolkninger og relationer til teknologien skaber ubalance i en forandringsproces og vanskeliggøre stabiliseringen af teknologien.
Det belyses også hvordan selve implementeringens strategiske fokus har påvirket projektorganisationen adoption af BIM i deres daglige praksis.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jan. 2021
Antal sider58
Ekstern samarbejdspartnerBanedanmark
Joakim Locker jlfc@bane.dk
Praktiksted
ID: 398698507