Billedæstetiske elementer i didaktisk design

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

Master i Ikt og Læring - Char
  • Charlotte Dale
"Billedæstetiske elementer i didaktisk design"er et teoretisk/analytisk projekt, hvor der tilhørende er udarbejdet en mock-up som et løsningsforslag til inddragelse af billedæstetiske elementer i didaktisk design. I projektet tages der udgangspunkt i digitale læringsomgivelser og fokuseres på læringspotentialer med hovedspørgsmålet: Hvordan kan billedæstetiske aspekter understøtte didaktisk design og dermed læreprocessen i digitale læremidler? Metodisk arbejdes der overordnet med teoretisk analyse og med udgangspunkt i centrale begreber indenfor det Billedkunstfaglige felt, benyttes der en billedanalytisk grundmodel, samt begreber der analyserer billeddomæner i billeder, tekst og notationer. Dette gøres for at kvalificere feltet billeder og æstetik i didaktisk design. I projektet benyttes teorigrundlaget til at analysere tre udvalgte læringsomgivelser tilgængelige på internettet. I det læringsteoretiske felt inddrages og diskuteres teorier omkring individuel og social læring, med udgangspunkt i mental- og socialkonstruktivistiske tilgange til læring. Som udgangspunkt for teorier om og overvejelser vedrørende didaktik, er der i projektet valgt en didaktisk model, som giver en konkret og overskuelig ramme for analyse af undervisningsmaterialer og understreger faktorer og relationer, der som udgangspunkt er nødvendige for at analysere eller planlægge læringsforløb. Der fokuseres ligeledes på inddragelse af it-værktøjer i didaktiske design sammenhænge og til det inddrages teorier vedrørende synkrone og asynkrone arbejdsformer, samt brugen af web. 2.0 services i digitale læringsomgivelser. Analysen af 3 udvalgte digitale læringsomgivelser viser at inddragelse af billedæstetiske elementer i digitale læringsomgivelser ikke er tilfældige, men overvejende udvalgt til at udvide betydninger i læringsindholdet. Der konkluderes også, at hvor interaktion og transaktion bliver en del af opgaveløsninger, bliver de ikke elevens individuelle og private, men formidlede og sociale, hvor eleven interagerer med omgivelserne. Konklusionerne af analyserne benyttes som grundlag for at komme med nogle afsluttede beskrevede didaktiske designforslag, samt en mock-up af til valg af billedæstetiske elementer i en digital læringsomgivelse. Masterprojektet beskriver i sin perspektivering at udfordringerne for fremtidens didaktiske designer, især vil være, at åbne for elevernes æstetiske erkendemåder og lade dem finde nye betydninger.
SprogDansk
Udgivelsesdato2010
Antal sider79
Udgivende institutionAalborg Universitet

Billeder

Forsiden_til_Grafisk_design_dok..jpg
Eks 1 Mock-up
Gestaltlovene_forside_dok..jpg
Eks. 2 mock-up
Typografi_forside_dok..jpg
ID: 19147585