Bilister og Modulvogntog

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Charlotte Tønning
4. semester, Veje og Trafik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
I dette kandidatspeciale er det undersøgt, om udbygninger af rundkørsler til kørsel med modulvogntog er med til at øge hastigheden for personbiler igennem rundkørslen. Ombygning af rundkørslerne til kørsel med modulvogntog er ofte gjort ved at gøre midterøen mindre i diameter og derefter etablere et over-kørselsareal. Dette overkørselsareal er i nogle rundkørsler overkørbart, og det er disse rund-kørsler, der er i fokus i dette speciale. Problem-stillingen er undersøgt ved en før- og efteranalyse, samt en med- og udenanalyse på i alt tre projektlokaliteter.
Indsamlingen af data er foretaget ved hjælp af videoanalyse. Databehandlingen er foretaget ved hjælp af to computerprogrammer, T-analyst og RUBA, hvor hovedandelen af efterbehandlingen er foretaget i RUBA, og resultaterne fra T-analyst har fungeret, som en referenceanalyse, så det har været muligt, at afgøre om hastighederne, beregnet ved hjælp af RUBA, er valide.
I efterbehandlingen er der ligeledes anvendt statistiske analyser for, at afgøre om, der er en signifikant forskel i hastighederne mellem de udvalgte rundkørsler. Opsummeres resultater-ne kort, viste hastighedsanalysen, at den mak-simale forskel i gennemsnitshastigheden er på 9 km/t, hvilket er mellem før- og efteranalysen, hvor gennemsnitshastighederne er henholdsvis 28 km/t og 37 km/t. De statistiske analyser viste, at forskellen mellem hastighederne i rundkørsler med og uden overkørbart overkørselsareal er signifikant forskellige, og det kan derved konkluderes, at ombygninger af rundkørsel med overkørbart overkørselsareal giver øgede hastigheder for personbiler.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jun. 2016
Antal sider105
ID: 234973170