• Lonnie Bundgaard Sørensen
7. semester, Socialrådgiveruddannelsen, Professionsbachelor (Professionsuddannelse)
I mit projekt, som jeg kalder ”Betydningen af sociale netværk og tidlig indsats i familien”, tager jeg fat på den psykologiske og sociale betydning af tidlig indsats over for udsatte grupper af gravide og småbørnsfamilier, samt hvilken betydning indsatsen dette har for barnets trivsel og udvikling. Jeg bruger Sterns teorier om selv'et til at belyse spædbarnets behov for følelsesmæssig, psykologisk tilknytning til prima person(mor) for at udvikle sociale kompetencer. For også at inddrage den nye situation (at blive mor/gravid) ud fra kvindens perspektiv inddrager jeg Sterns teorier om moderskabskonstellationer. Desuden inddrager jeg Ejrnæs' netværksteorier, hvormed jeg forsøger at vise hvilken betydning, det sociale netværk har i forhold til at afhjælpe problemerne i at vokse sig så store, at der sker et sammenbrud i familierne. Som empiri inddrager jeg undersøgelser fra Finansministeriet og Socialministeriet, der bl.a. beskriver, hvem der henvender sig til Børn- og Familieafdelingerne, og hvilke problemstillinger, de har. Problemformuleringen lyder således: Hvilken betydning har den tidlige indsats og netværkets opbakning til de udsatte grupper af kommende og nybagte forældre i forhold til, hvordan forældrene varetager deres nye rolle som forældre samt barnets trivsel og udvikling.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider36
Udgivende institutionAalborg universitet
ID: 16490207