Berøring af ældre på plejecenter

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Louise Gorell Mackenhauer
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
Formål: At undersøge hvordan berøringen mellem plejepersonalet og beboerne foregår på et plejehjem i Danmark i 2017 sammenholdt med andre lignende studier af international karakter. Dette søges besvaret med fokus på kategorisering af berøringen, hvordan der berøres, hvordan beboerne oplever berøringen og plejepersonalets rolle?
Design: Et litteraturstudie kombineret med et observationsstudie.
Metode: Både litteraturen og de indsamlede data er analyseret ud fra en hermeneutisk tilgang med udgangspunkt i meningskondensering som metode med henblik på at skabe et overblik over, hvilke temaer de analyserede data indeholder. Data blev indsamlet gennem et observationsstudie, analyseret og beskrevet gennem deskriptiv statistik.
Fund: Der er stort set overensstemmelse mellem tidligere internationale studier og fundene fra det danske observationsstudie. Der er dog uoverensstemmelse i forhold til køn og berøring samt beboernes oplevelse af berøring, samt fokus på hud-mod-hud berøring.
Konklusion: Arbejdet med opgaven peger på, at den skarpe opdeling mellem ekspressiv og instrumentel berøring ikke passer ind i en dansk kontekst, idet al berøring fra PP til BB, modsat erfaringer fra internationale studier, synes at bidrage positivt til BB trivsel.
Nøgleord: Berøring, ældre, plejehjem, hudsult, observationsstudie
SprogDansk
Udgivelsesdato7 maj 2017
Antal sider54
ID: 257158612