• Ida Nielsen
5. semester (speciale), Medicin, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Abstract
Introduktion: Malignt pleuralt mesotheliom (MPM) er en sjælden asbest-induceret cancer i pleura forbundet med dårlig prognose. Nordjylland har været sæde for stor asbestindustri, hvilket har ført til en overrepræsentation af patienter med MPM i regionen. 
Formål: Denne retrospektive undersøgelse har som formål at analysere behandling og overlevelse af nordjyske patienter diagnosticeret med MPM i en tolv-årsperiode.
Metode: Datagrundlaget var et indsamlet datamateriale for perioden 2002-2013 suppleret med en større journalgennemgang, da informationen var inkomplet. Klinisk-patologiske variabler såsom alder, stadium, performance status, histologisk subtype og komorbiditet blev undersøgt deskriptivt, og overlevelsen ved de forskellige behandlinger blev analyseret med tosidige t-tests (p <0.05 regnes som signifikant).
Resultat: Efter specifikke kriterier blev 192 patienter inkluderet i studiet. Der blev fundet signifikante forskelle mellem median overlevelse ved ingen/symptomlindrende behandling, alle typer kemoterapi og alle typer kirurgi (3 vs 13.5 vs 21 måneder, p≤0.001). Herudover blev der fundet en signifikant forskel mellem median overlevelse ved pemetrexed-baseret kemoterapi og andre regimer af kemoterapi (16 vs 11 måneder, p = 0.034). En signifikant forskel i median overlevelse blev også fundet mellem radikal kirurgi uden intensiv stråleterapi og irradikal kirurgi (51.5 vs 20 måneder, p=0.047) samt en tendens til bedre median overlevelse i forhold til trimodal-behandlede (51.5 vs 20 måneder, p=0.083). Numerisk har pleurektomi/dekortikation (P/D) bedre overlevelse end ekstrapleural pneumonektomi (EPP) i dette studie, selvom det ikke er statistisk signifikant (38 vs 19 måneder, p= 0,127). P-værdien ville sandsynligvis blive signifikant, hvis der var flere patienter i hver af de to grupper.
Konklusion: Med de forbehold, der følger et retrospektivt materiale, har vi gjort følgende konklusioner. Patienter, der får kirurgi kombineret med kemoterapi, har en bedre overlevelse end modtagere af kemoterapi alene, men begge har en bedre overlevelse end de patienter, der ikke får tumor modificerende behandling. Pemetrexed-baseret kemoterapi er forbundet med bedre overlevelse end anden kemoterapi. Herudover giver radikal kirurgi uden intensiv stråling bedre overlevelse end irradikal kirurgi og viser en tendens til bedre overlevelse i forhold til trimodal behandling. For få patienter i hver gruppe samt tegn til selektionsbias gør, at der ikke kan drages faste konklusioner angående optimal behandling af MPM.
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2015
Antal sider22
ID: 224332668