Bedre BBR -som følge af bedre indsamlingsproces

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Mathias Bo Weis Nielsen
  • Jesper Bakman Andersen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Datakvaliteten af BBR er ikke defineret, hvorfor tidligere undersøgelse kun giver et øjebliksbillede af denne.
Nærværende undersøgelse gør op med dette, ved at undersøge det grundlæggende for kvaliteten af data i BBR – processen for indsamling og kontrol af data.
Gennem sammenligning af processen for indsamling og kontrol af data med metodologi for kvantitativ spørgeskemaundersøgelse sættes processen i perspektiv med anerkendt metode for indsamling af kvantitative data. Der redegøres for det lovpligtige grundlag for processen for indsamling og kontrol gennem juridisk metode og denne analyseres i et sammenligningsstudie på baggrund af variablerne - validitet og reliabilitet.
Studiet viser 9 problemer i processen for dataindsamling og kontrol, der har negativ indvirkning på variablerne. De 9 problemer omhandler manglende information og vejledning samt at de eksisterende kontrolelementer ikke finder anvendelse. Kritikken af information og vejledning lyder på manglende omtanke på ejere af landets faste ejendomme som målgruppe og respondenter. Kritikken af kontrolelementerne lyder på, at de ikke anvendes i deres nuværende udformning.
For problemerne opstilles anbefalinger, med basis i metodologien for kvantitativ spørgeskemaundersøgelse og eksempler, til løsninger.
Studiet viser, at der med fordel for datakvalitet i BBR bør rettes et større fokus på selve indsamlingen af denne. I forlængelse af, at datakvalitet i BBR er udefinerbart, bringer studiet anbefalinger på banen, der medvirker til, at data allerede i indsamlingsfasen kvalitetssikres. Indsamlingsprocessen er måske den vigtigste faktor i kvaliteten af data i BBR.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2019
Antal sider105
ID: 305280629