Basisdata

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Lars Erik STorgaard
  • Martin Nyvang
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette afgangsprojekt omhandler etablering af en infrastruktur for stedbestemt information. I infrastrukturen indgår de centrale geodata, som benævnes basisdata. Formålet med projektet er at fastlægge, hvordan disse basisdata udpeges, og hvordan anvendeligheden af og tilgængeligheden til disse basisdata forbedres. I projektet er der identificeret otte problemstillinger, som er forbundet med etablering af en infrastruktur for stedbestemt information. Problemstillingerne er identificeret med udgangspunkt i arbejdet med etablering af infrastrukturer i Norge, Sverige og Finland. I EU arbejdes der på at etablere en fælles europæisk infrastruktur (INSPIRE), som de nationale infrastrukturer, heriblandt den danske, ikke må stride imod. Det slås fast, at der er gode forudsætninger for at etablere en dansk infrastruktur, som ikke strider mod INSPIRE. Det hidtidige arbejde udført i Danmark af DAiSI og i regi af Servicefællesskabet for Geodata, vidner om, at der er vilje til at etablere en dansk infrastruktur. Af de identificerede problemstillinger fremgår det, at de centrale geodata udgør et vigtigt element i infrastrukturen. Projektgruppen definerer de centrale geodata som basisdata, der består af: Referencedata, multisektor data og metadata. For at udpege disse basisdata, det vil sige afgøre hvilke geodata, der skal indgå som basisdata i infrastrukturen, opstilles en analysemodel, hvormed det systematisk kan afgøres, om et geodatasæt er basisdata eller ej. Analysemodellen eksemplificeres ved at udpege basisdata indenfor emneområderne: Plandata, ejendomsdata og FOT. For at forbedre anvendeligheden af de udpegede basisdata udarbejdes der en status og strategi for alle basisdatasæt. Derudover opstilles en logisk datamodel, der viser sammenhænge mellem basisdatasættene. Datamodellen synliggør mulighederne for integrerede anvendelser af basisdata. For at forbedre tilgængeligheden til basisdata udarbejdes et forslag til en ny arkitektur for opbevaringen og distributionen af basisdata. Arkitekturen bygger på eksisterende løsninger og udnytter samtidig de nye teknologier (WMS/WFS) til opbevaring og distribution af basisdata. Arkitekturen indeholder internetsiden www.basisdata.dk, hvor brugere af stedbestemt information har adgang til basisdata.
SprogDansk
Udgivelsesdato2004
Antal sider185
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6139838