Barrierer og facilitatorer for egenhåndtering hos personer med kroniske smerter

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Mads Norre Christensen
  • Emil Madsen
  • Søren Ravn Sloth
4. semester, Muskuloskeletal Fysioterapi (cand.san.), kandidat (Kandidatuddannelse)
Baggrund: Kroniske smerter er et stigende problem og det estimeres, at der i 2017 var 1.300.000 danskere som levede med kroniske smerter. Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger omhandlende behandling af kroniske smerter, samt beskrivelsen af et typisk behandlingsforløb, fremgår det, at der stilles store krav til kroniske smertepatienters evne til egenhåndtering. For at hjælpe kroniske smertepatienter i denne proces bør sundhedsprofessionelle tage højde for de specifikke barrierer og facilitatorer som kroniske smertepatienter oplever, men disse er aktuelt er ikke undersøgt i en dansk kontekst.

Formål: Formålet med dette projekt var at undersøge hvilke barrierer og facilitatorer personer med kroniske smerter oplever, når de skal håndtere et liv præget af smerter.

Metode: Projektet tog afsæt i en kvalitativ og fænomenologisk tilgang. 11 informanterne, med primære kroniske muskuloskeletale smerter, blev rekrutteret fra Aalborg Kommune, hvorefter de gennemgik et semistruktureret enkeltpersonsinterview. Interviewene blev analyseret via en tematisk analyse.

Resultater: Der blev identificeret henholdsvis fem barrierer og facilitatorer for at håndtere et liv præget af kroniske smerter. De fem barrierer omfattede: 1) identitet og rolle, 2) forståelse og validering, 3) uvished, 4) tanker og følelser, og 5) planlægning og prioritering af ressourcer. Under temaet “identitet og rolle” forekom der tre sub-temaer: 1) strider mod identitet, 2) social rolle og 3) accept af begrænsninger. Endvidere forekom der under temaet “tanker og følelser” tre sub-temaer: 1) bekymring om fremtiden, 2) føler sig som en byrde og 3) tankemylder og søvnløshed. I relation til facilitatorer blev følgende temaer identificeret: 1) accept af nuværende situation, 2) social støtte og forståelse, 3) pacing, 4) optimisme, og 5) smertelindrende strategier og behandling. Under temaet “social støtte og forståelse” forekom der tre sub-temaer: 1) forståelse fra andre, 2) social støtte i dagligdagen og 3) validering af smerteoplevelse.

Konklusion: Resultaterne af nærværende projekt giver klinikere og forskere et unikt indblik i hvilke barrierer og facilitatorer, som gør det sværere eller lettere for kroniske smertepatienter at håndtere et liv præget af kroniske smerter. Implementering af de identificerede barrierer og facilitatorer kan hjælpe sundhedsprofessionelle til bedre at forstå de udfordringer, som kroniske smertepatienter oplever, når de skal egenhåndtere deres smertetilstand.
SprogDansk
Udgivelsesdato21 jun. 2021
Antal sider99
Ekstern samarbejdspartnerAalborg Kommune
no name vbn@aub.aau.dk
Anden
ID: 413366161