Bæredygtig Mobilitet i København

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Thorbjørn Egelund Jørgensen
  • Martin Walthers Schmidt
4. semester, Bæredygtigt design, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne rapport undersøger virkningerne af brugerinvolvering i retning af at skabe en bæredygtig omstilling af mobilitem i København. Mens Københavns Kommune sigter mod en CO2-neutral by i 2025, er mobilitet omstillingen kommet bagud for at nå denne vision. Mange investeringer er gjort for at ændre eller forbedre infrastrukturen, men der mangler et element af brugerinddragelse. Denne rapport undersøger dette problem nærmere og vil komme med en del-løsning. En undersøgelse af mobiliteten i København og dens brugere er blevet gennemført, som vil fører til en analyse bestående af den bruger orienteret Practice Teori og den systematiske Multi-level Perspektiv hvilket bruges for at skabe den bedste løsning muligt for en vellykket omstilling. Gennem en workshop med brugerne, blev en co-design inspireret workshop indledt, der endte med at give nye perspektiver for det videre arbejde. Et koncept er blevet udviklet der centrer omkring at skabe bevidsthed og lede borgerne i København til en mere bæredygtig mobilitet adfærd. Dette gøres ved at få brugerne til at se og forholde sig til de problemer ved foran dem og skabe en bedre forståelse, samt give muligheder for hvordan de kan fortsætte i deres proces mod en mere bæredygtig adfærd.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2 jun. 2016
Antal sider110
ID: 234695105