Automatisk Kortlægning af Vandløb

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Mette Lund Jensen
  • Jakob Hjorth Hansen
  • Martin Hertz Sørensen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne rapport omhandler automatisk kortlægning af vandløb med udgangspunkt i klimaforandringerne og miljøforvaltningen. Rapporten har en helhedsorienteret tilgang til kortlægningen af vandløbene. Fire produkter genereres: Vandspejlskant, vandløbsmidte, kronekant og tværsnitsprofil.
Metoden anvender remote sensing data: multispektrale fotos og en digital terrænmodel. Et kombineret foto af det multispektrale foto, en relativ højde og båndberegninger med det nærinfrarøde bånd (NDVI og Band ratio) fremhæver vandløbet og dets geometriske udformning.
Vandspejlskanten og vandløbsmidten kortlægges ved at foretage image classification på det kombinerede foto, og benytte resultaterne til at afgrænse vandløbet. Tværsnitsprofilerne dannes vinkelret på vandløbsmidten og ved at interpolere profilpunkter i TIN-modellen genereret fra den digitale terrænmodel. Kronekanten kortlægges ved at vurdere højderelationerne i tværsnitsprofilerne.
Nøjagtigheden af produkterne overholder ikke de opstillede specifikationer, men der er dog stadig potentiale i kortlægningsmetoden. I rapporten opstilles mulige løsningsforslag til problemstillingerne, og det vurderes, at en bedre kvalitet af terrænmodellen kan forbedre resultaterne yderligere.
SprogDansk
Udgivelsesdato13 jun. 2013
Antal sider193
ID: 77477525