• Søren Fyhn Smidt
  • Rico Hejlskov Mogensen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne rapport bygger videre på det tidligere projekt ”Anvendelse af accelerometeret i en smartphone til estimering af distance og fart ved løb og gang”. I det tidligere projekt er der udviklet en algoritme, der kan estimere skridtfrekvens, skridtlængde, distance og fart ved løb og gang. Algoritmen kræver en manuel kalibrering af skridtlængden, hvilken er besværlig for potentielle brugere at foretage.
Derfor er målet med dette speciale at udvikle en automatisk kalibrering af skridtlængden og indbygge denne i algoritmen fra det tidligere projekt. Algoritmen tænkes anvendt som supplement til GPS-positioner til forbedret estimering af distance og fart.
Projektet er opdelt i to faser.
I fase 1 undersøges forudsætningerne for udviklingen af en automatisk kalibrering, der baseres på data fra en smartphones accelerometer, GPS-modtager og barometer. Her er det bl.a. fundet, at der er en lineær sammenhæng mellem skridtlængde og skridtfrekvens.
I fase 2 udvikles algoritmen til den automatiske kalibrering. Algoritmen identificerer segmenter (af en løbetur), som er velegnede til en automatisk kalibrering. Til hvert identificeret segment beregner algoritmen en gennemsnitlig skridtfrekvens og skridtlængde. Med udgangspunkt i at der er en lineær sammenhæng mellem skridtlængde og skridtfrekvens, anvender algoritmen data fra identificerede segmenter til at estimere en lineær funktion, der beskriver skridtlængden som funktion af skridtfrekvensen for en bruger. På baggrund af en sådan lineær funktion, der er forskellig for hver bruger, foretager algoritmen en automatisk kalibrering af skridtlængden som funktion af skridtfrekvensen. Til sidst undersøges, hvor nøjagtigt algoritmen kan estimere distancer.
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2015
Antal sider122
ID: 213941672