"Automatiseret datahåndtering ved beregning af bygningers transmissionstab"

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Allan Jeffrisson Hansen
  • Alexander Risom
4. semester, Byggeledelse og bygningsinformatik, kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne rapport omhandler automatiseret datahåndtering i forbindelse med beregning af det dimensionerende transmissionstab på bygninger, som er et delkrav i den samlede energirammeberegning.
Rapportens formål er at danne basis for et kvalificeret løsningsforslag, der automatiserer opmålingsaktiviteter i forbindelse med transmissionstabsberegning af bygninger. Hensigten er at begrænse manuelle og tidskrævende opmålinger ved at indføre et supplerende værktøj i designfasen, der kan adressere bygningers transmissionstab tidligt i byggeprocessen.
Studiet indeholder en problemanalyse, der fokuserer på opmålingsreglerne krævet af det danske bygningsreglement. Derudover er energiberegningsværktøjerne undersøgt, mere specifikt Be18 og dens underliggende datastruktur i XML. Studiets løsningsforslag består af et Dynamo-script, der udtrækker og overfører data fra BIM-modellen til energiberegningsprogrammer. Den nye arbejdsgang og efterfølgende test udgør basis for den afsluttende konklusion.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jan. 2022
Antal sider100
ID: 458183288