• Khayber Ebrahimi
4. semester, Bygningsinformatik (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne speciale rapport udarbejdet som del af Cand.Tech i Bygningsinformatik uddannelsen, på Aalborg universitet.

Rapporten omhandler brugen, af Augmented Reality teknologi, i forbindelse med drift og vedligeholdelsesarbejde, med specifik fokus på håndværkeren arbejdsproces. For at sikre en veldokumenteret undersøgelse, er der gjort brug af en casestudie, i form af en driftsorganisation. Casestudiets arbejdsprocesser er blevet observeret på tæt hold, i forbindelse med identificering af hvor teknologien kan give værdig. For at fremlægge et løsningsforslag, som både er fagteoretisk og praktisk begrundende, er teknologien blevet afprøvet, med relevante personer fra casestudiet. Hertil er prototyper af Augmented Reality værktøjet, udarbejdet og evalueret. Fundne resultater har dannet grundlag for videreudvikling og illustrering af effekten ved brug af Augmented Reality, til at supplere håndværkerens daglige arbejdsgange.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 maj 2018
Antal sider110
ID: 274374626