• Allan Asbjørn Knudsen
  • Marc André Kuhnert
Dette speciale tager udgangspunkt i teknologien Augmented Reality med fokus på Erhvervsuddannelser for håndværkere.
Igennem en socio-teknisk analyse bliver forventninger og krav til fremtidige håndværkere belyst og specialet belyser endvidere om Augmented Reality bliver tiltænkt en betydning, for at kunne understøtte læring på Erhvervsskolerne.

Byggebranchen i Danmark er fra gammel tid af og er stadig, præget af traditioner, der blandt andet blev institutionaliseret igennem byggeriets ældste aktører, - håndværkere.
I modsætning til dette har den danske regering fremlagt en digitaliserings strategi til at fremme Danmarks digitalisering. Denne strategi er udarbejdet med det formål, at øge Danmarks digitalisering og herigennem skabe vækst og styrke velfærd samfundet i et globalt konkurrencemarked. Denne strategi påvirker derimod ikke kun det offentlige og private, men også uddannelsesinstitutioner.

Yderligere er alle industrier, ifølge eksperterne, udsat for en ny automatiseringstrend, kaldet Industri 4.0. Lignende, talløse, innovative teknologier, der stammer fra Industri 4.0 er stille og roligt ved at finde vej ind i de danske byggeentreprenørers praksis, for at opnå en konkurrencemæssig fordel, eksempelvis droner. Men det er ikke bare i byggeindustrien, at praksis ændres. I hvert hjørne af samfundet, bliver nye teknologiske artefakter mere synlige, som konsekvensen af den nye tendens og lancerede strategi.
Eftersom, at de danske entreprenørvirksomheders praksis, er historisk repræsenteret, igennem den teknologiske udvikling og samfundsmæssige krav, som har indflydelse på strukturen og udviklingen af byggebranchen, er analysen i dette speciale rettet mod et af Industris 4.0 artefakter – Augmented Reality.
Augmented Reality bliver beskrevet som 1 af de 8 drivere, i Industri 4.0 litteraturen, men denne er begrænset i konteksten til den danske byggebranche og uddannelse.
Derfor vil dette speciale analyserer, det eksisterende læringsmiljø, på forskellige fagskoler, med fokus på håndværkerne. Dermed vil der tegne sig et billede af de forskellige sektorers og uddannelsesmæssige aktørers forståelse af teknologien AR, dets status og den dybere betydning af implementering af ny teknologi, inden for byggeriets håndværksuddannelser. Dette billede, vil fremhæve årsagerne til, såfremt at uddannelsesmiljøerne for håndværkerne, har forstået den potentielle værdi, om den skal vedtages eller ej.
SprogDansk
Udgivelsesdato2019
Antal sider86
ID: 293250920