At undervise online - modsætninger og udviklingspotentialer fra praksis

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Maren Cæcilie Berg Heising
  • Christina Biber Hartz
4. semester, It, Læring og Organisatorisk Omstilling, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Specialet undersøger online underviseres praksis på UCC's netbaserede uddannelser. Aktivtietesteoriens begrebsapparat om modsætninger og ekspansiv læring, forstået som zonen for nærmeste udvikling, anvendes som metode til at undersøge hvilke faktorer der påvirker underviserne i deres praksis samt til at diskutere udviklings potentialer for praksissen. Undersøgelsen er gennemført ved observationer, interviews og dokumentanalyse. Undersøgelsen konkluderer udviklings potentialer for undervisningspraksissen samt for organisatorisk læring.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 aug. 2016
Antal sider102
ID: 237847876