• Anette Madsen
  • Lea Nørgaard Attermann
4. semester, Socialt Arbejde, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette speciale omhandler bostøtte til sindslidende i egen bolig jf. Serviceloven § 85. Den videnskabsteoretiske tilgang er socialkonstruktivisme, hvor vi undersøger, hvordan indsatsen konstrueres i et komplekst samspil mellem forskellige aktører; Institution, socialarbejdere og borgere.
Specialets datagrundlag bygger på kvalitative interviews med myndighedsrådgivere, udførere og modtagere af støtten, samt observation af udførernes arbejde i borgernes hjem.
Vi anvender Pierre Bourdieus begreber felt, kapital, habitus, doxa og symbolsk vold, samt Erving Goffmans teatermetaforer og teori om stigmatisering.
SprogDansk
Udgivelsesdato14 aug. 2013
Antal sider113
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 80104187