• Güzin Øzbay
  • Sara Kruse Cox
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Titel:‘At famle i blinde’ -et kvalitativt studie af hverdagslivet hos søskende til en psykisk syg.
Problem: Søskende til psykisk syge oplever ofte konsekvenser i form af at føle sig overset af deres forældre og i behandlingssystemet, at føle sig stigmatiseret i sine sociale relationer, at være nødsaget til at tilsidesætte egne behov, at tage ekstra hensyn til deres syge søskende og at mangle værktøjer til håndtering af sine tanker og følelser. Samlet set kan dette føre til, at den raske søskende føler sig ensom og isoleret, ikke indgår i sociale netværk, føler sig belastet af skolen og lektier eller selv udvikler psykisk sygdom.
Formål: Formålet var at undersøge, hvordan søskende til psykisk syge beskriver deres behov og erfaringer fra deres hverdagsliv, og hvordan denne viden kan bidrage til perspektiver med forandring til eksisterende danske tiltag.
Metode:En eksplorativt kvalitativt studie med tre piger på 15, 16 og 25 år, der har deltaget i individuelle ansigt-til-ansigt semistrukturerede interviews. En efterfølgende tematisk analyse resulterede i fire temaer i hverdagslivserfaringer.
Resultater: Søskende til en psykisk syg person oplever at have usagte behov, at føle sig oversete af deres forældre og at have ‘forbudte’ følelser og tanker overfor deres syge søskende. De oplever også, at det kan være svært at håndtere hverdagen, når presset fra den psykiske sygdom fylder meget. Deltagelse i en støttegruppe med andre jævnaldrende søskende til en psykisk syg kan forandre hverdagen, da der i støttegruppen opleve
s at være både et frirum, hvor man bliver mødt med forståelse, men også et sted, hvor man får værktøjer til at håndtere den psykiske sygdom i ens hverdag. Søskende anbefaler følgende til eksisterende praksis på området for mentalt helbred og søskende: 1) Tiltag for søskende skal gøre mere tilgængelige, 2) Tiltag skal være gruppebaserede, 3) Aktiviteterne må gerne være varierede, 4) Der er behov for flere tiltag og mere oplysning og 5) Der skal sættes tidligt ind.
Konklusion: Søskende til personer med psykisk sygdom kan opleve deres hverdagsliv værende meget påvirket af den psykiske sygdom. De kan opleve at føle sig tilsidesat af deres forældre, at have mange usagte tanker og følelser over for deres psykisk syge søskende, at deres skoledag påvirkes negativt, at have færre sociale relationer, samt at føle sig isoleret og stigmatiseret. Deltagelse i en støttegruppe for søskende kan have stor betydning. Mødet med andre jævnaldrende i en lignende situation kan føre til et forbedret selvværd, en følelse af ikke at stå alene længere, en bedre forståelse for ens situation samt give nye håndteringsværktøjer, som kan være af betydning i forhold til håndteringen af de til tider uforståelige begivenheder, den psykiske sygdom kan medføre. De tre informanter nedsatte anbefalinger til forbedringer af eksisterende praksis på området for mentalt helbred og søskende.
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jun. 2016
Antal sider162
ID: 234629045