• Levke Daetz
  • Trine Brinkmann Green
4. semester, Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat (KVT) (Kandidatuddannelse)
Introduktion: Borgere med funktionsnedsættelser kan have behov for hjælpemidler til aktivitet og deltagelse. Teorier viser at omgivelserne, kan påvirke hvordan et hjælpemiddel bliver benyttet. For brugen af mobilitetshjælpemidler i eget hjem, kan der opstå udfordringer med anvendeligheden af hjælpemidlet på grund af indretningen. Arbejdsstolen er et hjælpemiddel, som understøtter aktivitetsudførelsen i eget hjem, hvorfor lignende udfordringer forventes at kunne påvirke anvendeligheden af en arbejdsstol. Der foreligger ingen dokumentation for hvordan indretning i hjemmet kan påvirke anvendeligheden af arbejdsstolen.
Formål: At evaluere anvendeligheden af en arbejdsstol fra VELA benyttet i borgernes eget hjem.
Metode: Der blev designet en usability test med udgangspunkt i HAAT-modellen, som framework. Testen blev udført på 6 raske borgere og en reel bruger af en arbejdsstol i borgernes køkkener. Data fra testen blev analyseret med tematisk analyse.
Resultater: Arbejdsstolen kan støtte i køkkenaktiviteter. Funktionsnedsættelser kan have en indflydelse på anvendeligheden, ligesom underlag og dørtrin kan påvirke anvendeligheden af en arbejdsstol. Der var udfordringer med betjening af bestemte funktioner.
Diskussion: For at arbejdsstolen bliver anvendeligt for borgerne kan der overvejes passende specialløsninger. Hjælpemiddelformidlingen vurderes også at have en betydning for anvendeligheden, da der skal tages højde for borgernes individuelle behov, herunder om arbejdsstolen kan agere i borgernes eget hjem.
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jun. 2021
Antal sider92
ID: 413396183