• Kirstine Hansen Baadsgaard
5. semester (speciale), Medicin, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dansk resumé Baggrund: Placentainsufficiens kan medføre utilstrækkelig ilttilførsel til fostret, hvilket kan føre til bl.a. vækstretardering inklusiv lav fødselsvægt, fosterhypoksi og irreversibel skade på fostrets organer. Fostret kan i sådanne tilfælde kompensere for iltmangel ved at redistribuere blodet, således hjernen, og andre essentielle organer, prioriteres; også kaldet brain-sparing. I dag findes der ikke en non-invasiv metode til vurdering af fostrets oxygenering. En non-invasiv metode til undersøgelse af fosterorganer kunne være magnetisk resonans (MR)-skanning med måling af den transverselle relaksationstid (T2*). T2* er en konstant, der afhænger af flere vævsparametre, herunder mængden af deoxyhæmoglobin og morfologi, hvorfor T2*-vægtet MR kan bruges til vurdering af vævsoxygenering. T2* værdien er velbeskrevet for moderkagen og tæt relateret til moderkagens funktion. T2* er ikke tidligere systematisk undersøgt i flere fosterorganer. Formålet med dette studie er således at undersøge T2* værdien i udvalgte fosterorganer og associationen mellem T2* i fosterorganer og lav fødselsvægt. Metode: Dette prospektive kohortestudie undersøgte T2*-vægtede MR-skanninger for 114 singleton graviditeter i gestationsalder 23+6 til 41+3. MR-skanningerne blev foretaget fra februar 2018 til november 2019 i et 1,5 Tesla MRI-system, OptimaTM MR450w (GE Healthcare, Milwaukee, WI, USA). For at undgå kompression af vena cava blev kvinderne under skanningen placeret på ryggen med aflastende skråkile under højre side. De T2*-vægtede MR-skanninger blev foretaget både aksialt og koronalt på fostret. Efterfølgende blev der indtegnet en til to regions of interest (ROIs) for hvert foster organ og udregnet en gennemsnitsværdi af T2* værdien for de to ROIs fra hvert fosterorgan i de tilfælde, hvor det var muligt at tegne to ROIs. Lav fødselsvægt blev defineret som -22,0% eller mindre ud fra Maršáls vægtkurve. Data blev indtastet i Research Electronic Data Capture REDCap. Statistisk analyse blev foretaget i Stata®16.0 (College Station, TX, USA). Associationen mellem T2* værdien for hvert fosterorgan og gestationsalder ved MR-skanning for normalvægtige fostre blev undersøgt ved lineær regression og Pearsons korrelations koefficienter. Sammenhængen mellem T2* værdi og lav fødselsvægt blev undersøgt ved logistisk regression. P-værdi <0,05 blev anset som signifikant. Studiet er godkendt af Den Videnskabsetiske Komite for Region Nordjylland, projektnummer N-20170052. Databehandling er godkendt af Datatilsynet, lokalreference-ID 2017-148. Resultater: Ud af 114 graviditeter havde 26,3% (n=30) lav fødselsvægt. I graviditeter med normal fødselsvægt var der negativ lineær korrelation mellem T2* værdi og gestationsalder ved MR-skanning, denne var dog kun signifikant for fosterhjerne (R2=0,69, P<0,001), fosterhjerte (R2=0,47, P<0.001), fosternyrer (R2=0,67, P<0,001) og fostermilt (R2=0,45, P<0,001), men ikke signifikant for fosterlunger (R2=0,14, P=0,198) eller fosterlever (R2=0,14, P=0,222). For fostre med lav fødselsvægt var T2* værdien lavere i alle undersøgte organer, dog kun signifikant i fosterhjerte (middel z-score =-3,23, P=0,001), fosternyrer (middel z-score =-2,84, P=0,005) og fostermilt (middel z-score =-2,60, P=0,009). Sammenhængen mellem T2* værdien og lav fødselsvægt var ikke signifikant for fosterhjerne (middel z-score =-0,62, P=0,538), fosterlunger (middel z-score =-1,94, P=0,053) eller fosterlever (middel z-score =-0,38, P=0,706). Konklusion: Ud fra vores viden er dette studie det første til at undersøge flere fosterorganer med T2*-vægtet MR. Dette studie viser en sammenhæng mellem T2* værdi i udvalgte fosterorganer og lav fødselsvægt, hvilket understøtter hypotesen om, at T2* værdien er relateret til vævsoxygenering, hvorfor denne metode potentielt kan bidrage med værdifuld non-invasiv viden om fosterfysiologi og hypoksi samt vurdering af barnets ilttilbud.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato31 dec. 2019
Antal sider19
ID: 318412018