Arronderingsjordfordeling i landbrugslandskabet: - trafik, struktur og miljø

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Lene Holm-Christiansen
  • Henrik Ibsen
  • Anders Rahbek Jensen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
I april 2013 afleverede Natur og Landbrugskommissionen rapporten ”Natur og Landbrug - en ny start” til regeringen, indeholdende en række anbefalinger, hvilke bl.a. udgår fra ønsket om at give naturen i Danmark et markant løft, samt et ønske om at skabe grobund for en ny udvikling og vækst for landbrugserhvervet. Formålet med dette projekt er at belyse den konkrete anbefaling nr. 34 - Bedre jordfordeling, omhandlende fritagelse for tinglysningsafgifter ifm. jordfordeling, for herved at fremme landbrugets interesse for en bedre arrondering. Yderligere er formålet med projektet at opstille konkrete forslag til, hvorledes formålet med anbefalingen kan konkretiseres og implementeres. Projektet er delt i to faser, hvor den indledende problemformulering besvares i ”Fase 1” gennem en kritisk analyse af anbefalingen, der bl.a. klarlægger status herfor samt hvilken effekt en implementering vil give. Derudover foretages en generel analyse af arronderingsjordfordeling som værktøj, herunder hvorfor der aktuelt ikke foretages arronderingsjordfordelinger, de tidligere finansieringsordninger, samt hvilke fordele der er forbundet hermed. Analyserne foretages med baggrund i empiriske studier, herunder afholdelse af interview og fokusgruppe med eksperter på området samt en spørgeskemaundersøgelse blandt landets landbrugsforeninger. Det konkluderes, at der ikke fra nogen side arbejdes på en implementering af anbefaling nr. 34 - Bedre jordfordeling, mens det vurderes, at en fjernelse af tinglysningsafgiften vil have en positiv effekt ift. fremme af arronderingsjordfordeling, men ikke alene vil kunne bidrage til en væsentlig stigning i antallet. Der ses en række fordele forbundet med en bedre arrondering, dels for selve landbruget konkurrencemæssigt men også dels gennem samfundsmæssige afledte fordele, fx forbedring af natur- og miljøforhold. I ”Fase 2” analyseres på, hvilke tiltag der kan fremme arronderingsjordfordeling, dette ud fra tre forskellige sideordnet indgangsvinkler, hhv. ”Proces”, ”Økonomi” og ”Nye incitamenter og tiltag”. Analyserne bygger bl.a. på de tidligere nævnte empiriske studier samt et casestudie af en gennemført arronderingsjordfordeling ved Hjerpsted. De tre analyser fremkommer hver især med anvendelige værktøjer til fremme af arronderingsjordfordeling, hvilke der efterfølgende, enkeltvis eller i kombination, danner grundlag for tre konkrete forslag til implementering af formålet med anbefaling nr. 34 - Bedre jordfordeling.
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2015
Antal sider133

Billeder

Poster.pdf
ID: 213885265