Arktisk Byggeri: EN VEJLEDENEDE OG KRITISK UNDERSØGELSE

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Jakob Marott Brandt
Specialet henvender sig primært til ledelsen i en virksomhed, der allerede er etableret på det Grønlandske byggemarked, eller som måtte ønske sig at gå inde i marked.
I Specialet behandles og redegøres der for den Arktiske byggeindustri, med afsæt i Grønland. Med fokus lagt på strategisk management tilgangen, redegøres der for de barrierer og muligheder, der omgærder og ligger indlejret i branchen.
Som analytiske værktøjer benyttes først PEST-analysen, som behandler de eksogene faktorer som; de politiske, økonomiske, sociologiske og teknologiske. Dernæst sættes SWOT-analysen i spil, som behandler de primære endogene faktorer som; Styrker, svagheder, muligheder og trusler.
Disse to analyser køres så sammen i en dobbelt-analyse, for at kombinere de eksogene med de endogene faktorer, for at give et holistisk helhedsbillede, af det landskab en byggevirksomhed skal navigere i.
For at formulere en konkret strategisk virksomheds plan, anvendes Ansoffs vækstmatrice, som på baggrund af samkøringsanalysen, PEST/SWOT-faktorer, anvendes til at formulere en strategiske konceptplan, som diskuteres i diskussionsafsnittet. Den strategisk konceptplan Ocean Blue, præsenteres til slut, og danner grundlag for specialets diskussionen og konklusionen.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jan. 2021
Antal sider78
ID: 398949290