• Jacob Elkjær Madsen
  • Kirstine Rokholm Jensen
  • Cæcilie Søgaard Laursen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette projekt undersøger behovet for en digital løsning til udveksling af geodata imellem Vejdirektoratet og de danske museer i forbindelse med arkæologiske undersøgelser. Vejdirektoratet er som bygherre forpligtet til at indhente udtalelser fra museerne, når vejprojekter inddrager nye arealer. Udvekslingen af data i forbindelse med udtalelserne fungerer ikke optimalt, hvorfor det er i Vejdirektoratets interesse at implementere et system som virksomhedens ansatte arkæolog kan anvende til bedre dataudveksling. I projektet udarbejdes en webbaseret løsning, ArkoGIS, til håndtering af arkæologiske data imellem Vejdirektoratet og de danske museer, bestående af to dele; en portefølje og en WebGIS, som samles i en webportal.
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2015
Antal sider91
Ekstern samarbejdspartnerVejdirektoratet, Skanderborg
Arkæolog Jochen Meyer jocm@vd.dk
Aftager
ID: 213874356