• Randi Elisabeth Knudsen
  • Stina Holm Jensen
4. semester, Arkitektur (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Under titlen “Arkitektur og turisme i yderområder” beskæftiger nærværende projekt sig med, hvordan vi som arkitekter kan bidrage til en positiv udvikling i yderområder i en nordisk kontekst.

Projektet er udført som et langt afgangsprojekt på Arkitektur og Design-uddannelsen ved Aalborg Universitet. I sin helhed består det af en teoretisk, problematiserende del og en design-del, hvori hovedpunkter fra førstnævnte del bringes i anvendelse i skitseringen. Projektet er udført i samarbejde med eksterne partnere, hhv. VisitNordjylland og NSW Sivilarkitekter, Oslo, Norge. Dette samarbejde har været med til at sikre projektets strategiske og ikke mindst lokale forankring.

Med udgangspunkt i turisme som et potentielt vækstparameter, behandles hvorledes arkitektoniske indgreb kan være med til at udvikle og styrke oplevelsen af stedsspecifikke potentialer i yderområder. Begrebet ’arkitektoniske indgreb’ forstås her som udbyttet af arkitektens arbejde med at forme det fysiske miljø; være det gennem urban/landskabelig planlægning, bygningsdesign, interiørdesign eller objekter i mindre skala.

Fra et arkitektur-teoretisk perspektiv er fokus lagt på et narrativt potentiale indenfor det arkitektoniske felt; hvorledes der gennem arkitektoniske indgreb kan sættes fokus på særlige kvaliteter i konteksten samt hvorledes en sammenhængende fortælling om stedet kan formidles gennem den materialiserede, byggede form.

I projektets design-del fremsættes skitseforslag til ”Havkultursenter Lofoten” i bygden Å i øgruppen Lofoten, Nord-Norge. Dette informationscenter faciliterer formidling og forskning under temaet: havkultur og udnyttelse af havets ressourcer. Som et tredje ben danner centret en ’social platform’, herunder faciliteter for møder lokale imellem, samt møder på tværs af centrets besøgende. Ikke mindst indeholder centret rum for salg og eksponering af lokale råvarer. Grundlaget for centret er et identificeret potentiale for at udvinde energi fra de stærke havstrømme i Moskenestraumen i havet ud for Å. Projektet foreslår således en fremadrettet identitet for området som kan være med til substituere det udfasede fiskeri og komplementere stedets stærke kulturhistoriske identitet. Vandet er et allestedsnærværende element i og omkring bygningen. Gennem bygningens placering og udformning sættes fokus på naturfænomener relateret til havet på netop på det sted; særligt på tidevandets skiftende vandstand. På et abstrakt narrativt niveau fortolkes en eksistentiel spænding i forholdet til havet – havet, som traditionelt har repræsenteret såvel det livgivende som det ødelæggende. En fortælling som er søgt underbygget i den byggede form gennem fokus på tektonisk detaljering.

I en nordjysk kontekst er der fremsat forslag til ”Det Sorte Tårn” i Hirtshals. Tårnet udgør en midlertidig kombineret salgsbod, udkigs- og informationstårn til dette års Hirtshals Fiskefestival. Som en scenografisk setting skal tårnet promovere lokalt opdrættede sorte hummere samt formidle konceptet om et permanent udsigtstårn i Hirtshals som kan iscenesætte det usentimentale, industrielle havnemiljø og lokale fødevarer som en del af en holistisk turismestrategi.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato30 maj 2012
Antal sider261

Billeder

Havkultursenter_Lofoten.jpg
Havkultursenter Lofoten_eksteriør
Det_Sorte_T_rn_i_Hirtshals.jpg
Det Sorte Tårn i Hirtshals_eksteriør
ID: 63389557