• Frederik Larsen
5. semester (speciale), Medicin, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Formål: At undersøge hvorvidt der er overensstemmelse mellem oVEMP og SVV målinger i en heterogen gruppe af patienter, henvist med debuterende monosymptomatisk vertigo. Metode: Et retrospektivt klinisk studie bestående af 103 patienter henvist til svimmelhedsambulatoriet på grund af debuterende monosymptomatisk vertigo. Samtlige patienter blev undersøgt med både SVV og oVEMP. De to tests blev sammenlignet ved hjælp af stratificering og Receiver Operation Characteristics (ROC) kurver, samt udregning af arealet under kurven (AUC). Resultater: Når oVEMP antages at være referencepunkt for patologiske fund, viste et AUC [95%CI] på 0.83 for patienter med symptomvarighed på < 1 måned. ROC-kurver for den samlede studiepopulation, samt patienter med symptomvarighed > 1 måned, viste et AUC [95% CI] på < 0.5 indikerende dårligere overensstemmelse mellem SVV og oVEMP end den der kunne opnås ved ren tilfældighed. Patienter med Mb. Ménière, Neuritis Vestibularis eller BPPV blev stratificeret på baggrund af hvilken side den undersøgende læge angav som værende afficeret i patientjournalen. Resultaterne viste en overensstemmelse mellem lægelig vurdering og klinisk test på henholdsvis 27.5 % og 24 % for oVEMP og SVV. For patienter alene diagnosticeret med BPPV var der 20% overensstemmelse mellem lægelig vurdering og oVEMP såvel som SVV. Patienter der kun havde unilateral målbar oVEMP blev stratificeret i forhold til deres korresponderende SVV resultater. Dette viste en enighed på 34% mellem de to tests, samt at 59% af patienterne med normal SVV havde patologisk oVEMP. Konklusion: Dette studie viste overensstemmelse mellem målinger fra oVEMP og SVV hos patienter med monosymptomatisk vertigo karakteriseret ved en symptomvarighed på under 1 måned. Til trods for at både oVEMP og SVV er en del af det vestibulære testbatteri og bidrager til det samlede billede bør man som klinikeer være meget bevidst om de relativt mange potentielle fejlkilder som disse undersøgelser besidder således de i fremtiden kan undgås eller minimeres.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato4 jan. 2018
Antal sider15
ID: 267009567