• Søren Christensen
  • Bjarke Korsgaard Kristensen
4. semester, Bygningsinformatik (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Nærværende rapport er udformet i forbindelse med det afsluttende kandidatspeciale på Aalborg Universitets kandidatuddannelse i Byggeri og Anlæg, Cand.scient.techn. med speciale i bygningsinformatik.
Formålet med specialet er analysering af anvendelsen af klassifikationssystemer og arbejdsprocesser i forbindelse med en Facilities Management organisation. Analyserne foretaget i rapporten skal danne fundament for forsøg med arbejdsmetodikker, samt til udvikling af systemer. Rapporten ligger specielt fokus på det operationelle led, og deres daglige arbejdsprocedurer, samt deres krav til et nyt FM system. Arbejdsprocedurerne og kravene til det nye system analyseres grundigt, hvorved der dannes grundlag for nye arbejdsprocedurer.
Specialearbejdet er funderet i videnskabelig litteratur omhandlende emnerne Facilities Management, klassifikationssystemer og arbejdsprocesser foruden projektgruppens erfaringer med aktuelle værktøjer. Der tages udgangspunkt i rapporter fra henholdsvis Cuneco og BuildingSMART, relevant FM litteratur og Contextual Design til anvendelse af disse værktøjer og metoder. Metoderne anvendt i forbindelse med specialet, er sat i forhold til FM organisationernes eksisterende kravsspecifikationer til et FM system. Til at understøtte emnerne er Frederikshavns Ejendomscenters overgang til et nyt FM system anvendt, og forventes ibrugtaget slut 2014.
Specialet rettes mod kommuner eller lignende organisationer, som skal til, eller er igangværende med indførelse af en FM funktion i virksomheden, eller implementering af et nyt FM system.
”Arbejdsprocesser og klassifikationssystemers indvirkning på en Facilities Management organisation” initieres med introduktionen af projektcasen, som ledes videre til analysering af de konkrete problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med indførelsen af et nyt FM system. Efterfølgende beskrives de forskellige metoder anvendt i specialet til udarbejdelsen af de analyserede problematikker. Opbygningen af specialet er inddelt i et sæt begrebsafklarende kapitler, som klæder læseren på til dataindsamlingskapitlet, der danner grundlag for rapportens løsningsforslag. Slutteligt udføres der konkrete forsøg med udviklede værktøjer, samt aktuelle metodikker for informationsudveksling.
Opsamlingen af projektarbejdet er foretaget ved hjælp af delkonklusioner i hvert kapitel, som opsamles i en hovedkonklusion, hvori rapportens problemformulering forsøges besvaret. Hermed gives et indblik i, hvilke metoder og værktøjer projektgruppen har afprøvet, og mener, kan styrke FM organisationen.
Afslutningsvis reflekterer gruppens medlemmer over deres meninger og holdninger til de afprøvede metodikker og arbejdsprocesser i specialet, som gennemgås i perspektiveringen.
SprogDansk
Udgivelsesdato9 jan. 2014
Antal sider124
ID: 175195447