• Majbritt Sloth Thomassen
4. semester, Matematik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette projekt omfatter approksimation af løsninger til systemer af ordinære første ordens differentialligninger. Metoderne anvendt er Eulers metode, Forbedret Euler, Heuns metode og Runge-Kutta metoden af orden fire, RK4. Peanos eksistenssætning og Osgoods entydighedssætning bevises. Brugen og effektiviteten af de numeriske metoder, illustreres ved eksempler, hvor den generelle løsning er kendt. Derudover udføres numeriske eksperimenter, med henblik på at sammenligne metoderne. Et større eksempel gennemregnes afslutningsvis. Dette eksempel omhandler hvorledes banekurven for en tennisbold påvirkes, når tennisbolden påføres et topspin.
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jan. 2014
Antal sider71
Udgivende institutionDepartment of Mathematical Sciences
ID: 175520243