Applied Hartree-Fock: Atomic and diatomic energy computations

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Anders Larsen
  • Rolf Sommer Poulsen
4. semester (FYS10), Fysik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Målet med dette projekt var at beregne elektron energier og potentialer for diatomare molekyler ved anvendelse af Hartree-Fock metoder. I denne rapport udledes og forklares teorien bag Hartree-Fock metoden, og implementeringen gennem Hartree-Fock-Roothaan ligningerne er blevet præsenteret.
For at demonstrere Hartree-Fock metoden anvendt på et centralpotential-problem er elektronenergierne for atomerne Z=1 til og med Z=103 blevet beregnet, ligesom energierne for anioner og kationer for de 52 første atomer er præsenteret med acceptabel nøjagtighed.
Beregninger for atomare polarisabiliteter er blevet forsøgt. Resultater for Hydrogen er præsenteret, men yderligere undersøgelser er nødvendige for de resterende atomer.
Ved at anvende en kartesisk Gaussisk basis er elektronenergier og potentialer for molekylerne H2, HeH, He2, LiH and Li2 blevet beregnet. Da beregningerne viser tvetydige resultater er der brug for nærmere undersøgelser.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2 jun. 2015
Antal sider68
ID: 213481557