Anvendelse af rundkornede materialer i stabilgrus til vejbygning.

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Nicolai Sørensen
  • Jeppe Vestergaard Kristensen
4. semester, Veje og Trafik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Stabilgrus af bakkematerialer, er et af de mest anvendte materialer til vejbyggeri. Da de naturlige ressourcer af egnede materialer, i visse landsdele, er en forsvindende ressource, tænkes der at være et alternativ hertil. Ifølge de danske vejregler må stabilgrus II, der anvendes som ubundet bærelag, indeholde op til 70% runde korn. Herved tænkes det muligt, at blande stabilgrus af mindre andele bakkematerialer, med et tilslag af rundkornede materialer, således det stadig overholder gældende krav. Samtidig ønskes det at skabe et sammenhængende og stærkt materiale, som kan klare nuværende samt fremtidige trafiklaster, på trods af en situation med materialemangel til stabilgrus. Gennem laboratorie- og feltforsøg testes færdigblandet stabilgrus, med forskelligt indhold af rundematerialer, i forhold til overflade E-modul ved indbygning. Målingerne af E-modul i felten, udføres med let faldlod, da dette i nogen grad på nuværende tidspunkt, anvendes til kvalitetskontrol af anlægsarbejder i Danmark. For at afgrænse måleområdet, indbygges et udsnit af en normal vejopbygning, i en testformmed afgrænsede sider.
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2014
Antal sider66
ID: 198673152