• Cecilie Risager Kennedy
5. semester (speciale), Medicin, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Introduktion: En væsentlig differentialdiagnose til epilepsi er PNES (psychogenic nonepileptic seizures) som er en funktionel lidelse. Personer med PNES har symptomer der til forveksling kan ligne epileptiske anfald, men ikke er relateret til samtidige ændringer i hjernens elektriske aktivitet. I nogle tilfælde ses forbigående forandringer på MR-scanninger (postiktale forandringer) i forbindelse med epileptiske anfald, som menes at være ødem dannet på baggrund af de metaboliske processer i hjernevævet under epileptisk aktivitet. Formålet med aktuelle projekt er at kortlægge forekomsten og karakteren af postiktale forandringer på MR-scanninger hos akut indlagte patienter med epileptiske anfald og PNES.

Metode: En retrospektiv gennemgang af journaloplysninger og scanningsfund hos 149 patienter der fik udført MR-scanning indenfor 14 dage efter indlæggelse pga. krampeanfald. Eksklusionskriterier: Patienter med kendt grundliggende hjernesygdom der potentielt kunne give signalændringer i hjerneparenkymet. I de tilfælde hvor der fandtes akutte forandringer på MR-scanningen som ikke kunne tilskrives nogen neurologisk lidelse, blev lokalisation, karakteristika og reversibilitet vurderet.

Resultater: Af 116 indlæggelser inkluderet der blev vurderet som epileptiske anfald fandtes akutte forandringer på MR-scanning ikke relateret til kendt patologi i 12 tilfælde (10,3 %). 2 ud af 12 (16,7 %) fik i efterforløbet stillet en anden diagnose der kunne forklare forandringerne på MR-scanning. 10/114 (8,8 %) af akut indlagte med epileptisk anfald havde således forandringer på MR-scanning som ikke efterfølgende blev tilskrevet anden patologi. De postiktale forandringer var forsvundet hos 6 ud af de 10 som fik foretaget kontrolscanning. Blandt patienter med PNES fandtes ikke akutte forandringer i nogen tilfælde.

Konklusion: 8,8 % af patienter med epileptisk anfald viste sig at have postiktale forandringer på MR-scanning, uden anden årsag til forandringerne som i alle undersøgte tilfælde var reversible. Det er muligt at tidlig MR-scanning kan bidrage til de eksisterende diagnostiske metoder i forbindelse med krampeanfald, men yderligere studier er nødvendige.
SprogDansk
Udgivelsesdato2016
ID: 246727960