Anvendelse af Floating Car Data til fastlæggelse af hastighedskort

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Lea Birch Nielsen
  • Nicolai Rimme
4. semester, Veje og Trafik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne rapport beskæftiger sig med brugen af Floating Car Data som datagrundlag til udformning af hastighedskort over vejnettet til selvkørende biler. Der tages udgangspunkt i trygge og komfortable hastigheder i 18 kurver på tre forskellige veje i åbent land. Vurderingen af disse trygge og komfortable hastigheder foretages primært ved testkørsel af kurverne, hvor hhv. bilfører og passager vurderer hastighederne. Ud fra indsamlede GPS-data kombineres dette med beregning af ryk i kurverne til kvantificering af komfort. Størrelsen af rykkene stemmer godt overens med vurderingerne, når rykkene vurderes acceptable ved værdier
lavere end komfortkravet på 0,5 m/s3. Rykkene er forsøgt beregnet ud fra målte accelerationsdata, men kvaliteten af disse data er utilstrækkelige til formålet. Rapporten konkluderer overordnet, at det ikke er muligt at benytte Floating Car Data til dette formål. Hertil skal det nævnes, at kvaliteten af de konkrete data vurderes at være en så stor fejlkilde, at rapporten ikke kan udelukke, at Floating Car Data generelt set vil kunne enyttes til dette formål. Undersøgelserne har til gengæld vist sammenhæng mellem radius og hastigheder for Floating Car Data, som kan beskrives ved en logaritmisk funktion.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jun. 2016
Antal sider105
ID: 234899445