• Jan Bossow
  • Else Lund Pedersen
Dansk resumé Baggrund At have overblik over patienten er et begreb, der traditionelt bruges meget af læger og sygeplejersker i forbindelse med det kliniske arbejde. Et arbejde der i sin natur er "distribueret" - dvs. det forhold, at behandlingen af patienterne er fordelt på mange forskellige behandlere. Det medfører, at den kliniske viden om patienterne - herunder den, der kan findes i journalen (EPJ eller papir) hele tiden må erhverves af den enkelte læge eller sygeplejerske. En stor del af det kliniske arbejde handler således om opdatering i forhold til udvikling af patientforløb herunder patientens symptomer, eventuelle bivirkninger, blodprøvesvar, undersøgelser mm. I en MTV rapport fra 2006 vedrørende stuegang beskrives det kliniske overblik bl.a. som en vidensform, hvis sigte det er at skabe orden samt kontrollere og organisere det kliniske arbejde. Skabelsen af overblik opstår på baggrund af fysisk tilstedeværelse i afdelingen, en tæt kontakt til patienten og en opdateret viden om patientens anamnese. I forbindelse med implementeringen af den elektroniske patientjournal i Danmark har ambitionen da også været at lave en EPJ der i kombination med andre IT-system kan hjælpe klinikeren med at give det optimale overblik over patientens data. Ambitionen er dog ikke helt blevet indfriet da netop overbliksproblematikken fylder en del i debatten omkring EPJ. Kritikken er specielt kommet fra lægelig side og evalueringsrapporter fra flere EPJprojekter har påvist forskellige problemstillinger. Mange steder er papirjournalen også stadigvæk i brug og indeholder relevante kliniske oplysninger. Som er kuriosum til den megen debat omkring overblik i den elektroniske patientjournal har undersøgelser vist, at meget af den information som klinikerne erhverver sig i forbindelse at skaffe sig overblik over patientdata stammer fra mono og tværfaglige kolleger. Undersøgelser har vist at kun cirka 10 procent af oplysningerne hentes fra elektroniske kliniske informationssystemer. Formål: Dette projekts formål er at bibringe en forståelse af den kliniske overbliksdannelse for sygeplejersker og læger set i et sundhedsinformatisk perspektiv. Projektet er udsprunget af en initierende undren over den meget fokusering på overbliksproblematikken i forbindelse med den elektroniske patientjournal. I erkendelse af klinisk arbejde som en kompleks størrelse og informationsteknologiens manglende modenhed i forhold til ovenstående vil vi undersøge den kliniske overbliksdannelse for læger og sygeplejersker på en somatisk hospitalsafdeling i forbindelse med EPJ og andre artefakter. Projektet skal belyse hvorledes klinikerne gør brug af den Elektroniske Patient Journal i forbindelse med den kliniske overbliksdannelse i en mono og tværfaglig sammenhæng. Metode: Der er er foretaget et etnografisk inspireret observationsstudie på to hospitalsafsnit på samme hospital i Danmark, hvor man bruger en 1. generations EPJ. Der er foretaget i alt tolv observationer: seks af sygeplejersker og seks af læger. Observatøren har som ikke deltagende observatør fulgt klinikerens gang rundt i afsnittet i forbindelse med vedkommendes udførelse af det kliniske arbejde i en almindelig hverdags dagvagt. Observationerne har også inkluderet interaktionen med kolleger, mono og tværfagligt og i relation til patienterne. Vi har gjort brug af en digital diktafon, hvor vi har optaget samtaler som de har udspillet sig mellem klinikerne i forbindelse med rapportgivning, stuegang (herunder for- og efterstuegang). Til understøttelse af lydoptagelsen har vi benyttet os af feltnotater. Ved klinikernes brug af EPJ har vi registreret brugen af diverse skærmbilleder. Konklusion og perspektivering: I vores undersøgelse fandt vi, at: - EPJ som selvstændig artefakt i overbliksdannelsen i forbindelse med det kliniske arbejde ikke er tilstrækkelig i sig selv til at tilvejebringe overblikket for klinikeren. - Teknologiens (EPJ) manglende modenhed har indflydelse på EPJ som redskab i klinikernes overbliksdannelse -Dansk resumé Baggrund At have overblik over patienten er et begreb, der traditionelt bruges meget af læger og sygeplejersker i forbindelse med det kliniske arbejde. Et arbejde der i sin natur er "distribueret" - dvs. det forhold, at behandlingen af patienterne er fordelt på mange forskellige behandlere. Det medfører, at den kliniske viden om patienterne - herunder den, der kan findes i journalen (EPJ eller papir) hele tiden må erhverves af den enkelte læge eller sygeplejerske. En stor del af det kliniske arbejde handler således om opdatering i forhold til udvikling af patientforløb herunder patientens symptomer, eventuelle bivirkninger, blodprøvesvar, undersøgelser mm. I en MTV rapport fra 2006 vedrørende stuegang beskrives det kliniske overblik bl.a. som en vidensform, hvis sigte det er at skabe orden samt kontrollere og organisere det kliniske arbejde. Skabelsen af overblik opstår på baggrund af fysisk tilstedeværelse i afdelingen, en tæt kontakt til patienten og en opdateret viden om patientens anamnese. I forbindelse med implementeringen af den elektroniske patientjournal i Danmark har ambitionen da også været at lave en EPJ der i kombination med andre IT-system kan hjælpe klinikeren med at give det optimale overblik over patientens data. Ambitionen er dog ikke helt blevet indfriet da netop overbliksproblematikken fylder en del i debatten omkring EPJ. Kritikken er specielt kommet fra lægelig side og evalueringsrapporter fra flere EPJprojekter har påvist forskellige problemstillinger. Mange steder er papirjournalen også stadigvæk i brug og indeholder relevante kliniske oplysninger. Som er kuriosum til den megen debat omkring overblik i den elektroniske patientjournal har undersøgelser vist, at meget af den information som klinikerne erhverver sig i forbindelse at skaffe sig overblik over patientdata stammer fra mono og tværfaglige kolleger. Undersøgelser har vist at kun cirka 10 procent af oplysningerne hentes fra elektroniske kliniske informationssystemer. Formål: Dette projekts formål er at bibringe en forståelse af den kliniske overbliksdannelse for sygeplejersker og læger set i et sundhedsinformatisk perspektiv. Projektet er udsprunget af en initierende undren over den meget fokusering på overbliksproblematikken i forbindelse med den elektroniske patientjournal. I erkendelse af klinisk arbejde som en kompleks størrelse og informationsteknologiens manglende modenhed i forhold til ovenstående vil vi undersøge den kliniske overbliksdannelse for læger og sygeplejersker på en somatisk hospitalsafdeling i forbindelse med EPJ og andre artefakter. Projektet skal belyse hvorledes klinikerne gør brug af den Elektroniske Patient Journal i forbindelse med den kliniske overbliksdannelse i en mono og tværfaglig sammenhæng. Metode: Der er er foretaget et etnografisk inspireret observationsstudie på to hospitalsafsnit på samme hospital i Danmark, hvor man bruger en 1. generations EPJ. Der er foretaget i alt tolv observationer: seks af sygeplejersker og seks af læger. Observatøren har som ikke deltagende observatør fulgt klinikerens gang rundt i afsnittet i forbindelse med vedkommendes udførelse af det kliniske arbejde i en almindelig hverdags dagvagt. Observationerne har også inkluderet interaktionen med kolleger, mono og tværfagligt og i relation til patienterne. Vi har gjort brug af en digital diktafon, hvor vi har optaget samtaler som de har udspillet sig mellem klinikerne i forbindelse med rapportgivning, stuegang (herunder for- og efterstuegang). Til understøttelse af lydoptagelsen har vi benyttet os af feltnotater. Ved klinikernes brug af EPJ har vi registreret brugen af diverse skærmbilleder. Konklusion og perspektivering: I vores undersøgelse fandt vi, at: - EPJ som selvstændig artefakt i overbliksdannelsen i forbindelse med det kliniske arbejde ikke er tilstrækkelig i sig selv til at tilvejebringe overblikket for klinikeren. - Teknologiens (EPJ) manglende modenhed har indflydelse på EPJ som redskab i klinikernes overbliksdannelse - Manglende optimering af arbejdsgange har indflydelse på teknologiens (EPJ) anvendelse i overbliksdannelsen. Manglende optimering af arbejdsgange har indflydelse på teknologiens (EPJ) anvendelse i overbliksdannelsen.
SprogDansk
Udgivelsesdato2006
Antal sider131
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6139683