Anvendelse af analytisk teknologi i klinisk praksis

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Hans Henrik Jeppesen
  • Jonas Roer Pedersen
4. semester, Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat (KVT) (Kandidatuddannelse)
Baggrund: Misbrugsanalyser anvendes af forskellige organisationer i både primær- og sekundærsektoren. Til udførelse af misbrugsanalyser kan anvendes tre teknologier, som hver især imødekommer forskellige behov i organisationerne. De tre teknologier antager hhv. screenende og konfirmatoriske funktioner. Kun få retningslinjer for retmæssig anvendelse af disse findes. Beslutning om valg af teknologi er således ikke direkte centralt styrret. Stofrelateret forstyrrelse og psykiatrisk diagnose er ofte forbundet. I de seneste 10 år er der registreret en fordobling i antal af personer på psykiatriske afdelinger med stofrelateret komorbiditet. Hurtigere, bedre, billigere og mere præcis diagnostik, behandling og rehabilitering er således påkrævet. Sundhedsteknologier af enhver art er i konstant udvikling. En udvikling, der drives af en hastigt stigende offentlig efterspørgsel, med vision om et sundhedsvæsen i den absolutte elite.
Med afsæt i klinisk erfaring, og videnskabelige metodikker søges viden om hvordan den manglende kontrol med anvendelse og valg af misbrugstest påvirker retspsykiatrisk praksis?
Metode: Med en Grounded theory inspireret metode, og positionering indenfor det STS fokuserede forskningsfelt, undersøges det via 5 eksplorative interviews at skabe forståelse for studiets problemfelt. Ydermere beriger tilgang til en LABKA database, viden om udnyttelse og potentialer for anvendelse af in-lab baserede teknologier. Undersøgelsen har været empiristyret mhp. Mangfoldige og nuancerede forståelser af det undersøgte.
Resultat: Anvendelse af misbrugstests er forbundet med konflikter imellem flere sociale grupper. Tilgang til viden præges af tilfældigheder, hvorfor lokale rationaler for anvendelse drages.
Konklusion: En nuanceret socioteknisk betragtning på undersøgelsesfeltet, skaber forståelse for en diversitet i anvendelse og muligheder for understøttelse af de misbrugsanalytiske teknologier. Adgang til sociale grupper, har stor betydning for måden hvorpå teknologien anvendes. Den manglende centrale styring af anvendelse, efterlader med klinikerne divergerende forudsætninger, og betragtninger på anvendelse.

 
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2017
Antal sider77
ID: 259312945