• Lotte Bach Hansen
4. semester, Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat (KVT) (Kandidatuddannelse)
Introduktion: Sundhedssektorerhvervede infektioner anslås at være skyld i 37000 dødsfald årligt i EU. En af årsagerne til sundhedssektorerhvervede infektioner er overførsel af patogener via sundhedspersonalets hænder. Sundhedspersonalets compliance i forhold til overholdelse af retningslinjer for håndhygiejne er 40%. WHO angiver uddannelse og træning som et af de vigtigste tiltag til at sikre korrekt håndhygiejne. Tork Essity har udviklet en virtual reality app til at træne sundhedspersonale i at udføre håndhygiejne på de rigtige tidspunkter. Projekters formål er at vurdere anvendeligheden af appen ”VR Clean Hands” til at træne håndhygiejne blandt sundhedspersonale.
Metode: Mixed methodes blev anvendt. Kvalitativ dataindsamling var semistrukturerede interviews med tre informanter, der have havde anvendt appen 6 gange, samt et mailinterview med en hygiejnesygeplejerske. Kvantitativ dataindsamling bestod af træningsstatisk fra deltagere (N=7), der trænede md appen 6 gange over 14 dage, samt spørgeskemaundersøgelse med brug af TAM, PQ og SSQ, hvor nogle respondenterne (N=10) have anvendt appen 1 gang og andre 6.
Resultater/ fund: Der er statistisk signifikant forskel i compliance fra 1 til 6 træningsgang. Der er ikke påvist sammenhænge mellem TAM, PQ eller SSQ i spørgeskemaundersøgelse. Fund viser, at der kan være tekniske udfordringer, der gør det svært at komme i gang med at bruge appen, men at den opfattes som anvendelig til at få skabt opmærksomhed på, hvornår der bør udføres håndhygiejne.
Konklusion: ”VR Clean Hands” kan anvendes til at træne udførsel af håndhygiejne på de rigtige tidspunkter, når der er opnået en fortrolighed med teknologien.
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jan. 2021
Antal sider68
Ekstern samarbejdspartnerSygeplejeråds Uddannelsesfond
No Name vbn@aub.aau.dk
Anden
ID: 397815911