• Lotte Bach Hansen
4. semester, Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat (KVT) (Kandidatuddannelse)
Introduktion: Sundhedssektorerhvervede infektioner anslås at være skyld i 37000 dødsfald årligt i EU. En af årsagerne til sundhedssektorerhvervede infektioner er overførsel af patogener via sundhedspersonalets hænder. Sundhedspersonalets compliance i forhold til overholdelse af retningslinjer for håndhygiejne er 40%. WHO angiver uddannelse og træning som et af de vigtigste tiltag til at sikre korrekt håndhygiejne. Tork Essity har udviklet en virtual reality app til at træne sundhedspersonale i at udføre håndhygiejne på de rigtige tidspunkter. Projekters formål er at vurdere anvendeligheden af appen ”VR Clean Hands” til at træne håndhygiejne blandt sundhedspersonale.
Metode: Mixed methodes blev anvendt. Kvalitativ dataindsamling var semistrukturerede interviews med tre informanter, der have havde anvendt appen 6 gange, samt et mailinterview med en hygiejnesygeplejerske. Kvantitativ dataindsamling bestod af træningsstatisk fra deltagere (N=7), der trænede md appen 6 gange over 14 dage, samt spørgeskemaundersøgelse med brug af TAM, PQ og SSQ, hvor nogle respondenterne (N=10) have anvendt appen 1 gang og andre 6.
Resultater/ fund: Der er statistisk signifikant forskel i compliance fra 1 til 6 træningsgang. Der er ikke påvist sammenhænge mellem TAM, PQ eller SSQ i spørgeskemaundersøgelse. Fund viser, at der kan være tekniske udfordringer, der gør det svært at komme i gang med at bruge appen, men at den opfattes som anvendelig til at få skabt opmærksomhed på, hvornår der bør udføres håndhygiejne.
Konklusion: ”VR Clean Hands” kan anvendes til at træne udførsel af håndhygiejne på de rigtige tidspunkter, når der er opnået en fortrolighed med teknologien.
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jan. 2021
Antal sider68
ID: 397815911