Ansattes transport til og fra Nyt Aalborg Universitetshospital

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Jesper Lauridsen
4. semester, Veje og Trafik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette kandidatspeciale har søgt at udarbejde et vidensgrundlag, der kan lægge til grund for udarbejdelsen af, en mobilitetsplan for Nyt Aalborg Universitetshospital, der åbner i Aalborg Øst i 2020.
Det er søgt at belyse hvilke potentialer og barrierer der er for, at fremtidige medarbejdere kan benytte bæredygtige transportformer samt hvad der kan iværksættes af tiltag for at fremme brugen.

For at belyse hvilke transportmuligheder fremtidige medarbejdere kan forventes at have, er der foretaget en kortlægning af nuværende og planlagt infrastruktur. For at belyse hvordan fremtidige medarbejdere forventer at pendle samt hvorfra, blev der foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt nuværende medarbejdere. Analysen af resultaterne herfra viste, sammen med kortlægningen, at der er potentialer for at fremme brugen af bæredygtig transportformer.

Potentialerne er vurderet størst blandt medarbejdere bosat i Aalborg, Nørresundby og over 15 kilometer fra hospitalet.

Der er udarbejdet et idekatalog med forslag til tiltag, der kan indgå i en mobilitetsplan.
Tiltagene omfatter tiltag til fremme af cykling, kollektiv transport, kombinationsrejser og samkørsel. Virkemidlerne er primært information og forbedrede transportmuligheder.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jun. 2017
Antal sider99
ID: 259353730