• Thea Lauritsen
4. semester, Psykologi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Oppgaven forsøker å identifisere risikofaktorer som kan medvirke til utviklingen av Anorexia Nervosa, fra et multifaktorelt forståelsesperspektiv. Lidelsen har en kompleks årsaksforklaring og et samspill mellom individuelle, familiære og sosiokulturelle risikofaktorer er av betydning for hvorvidt et individ utvikler Anorexia Nervosa.
SprogNorsk
Udgivelsesdato26 maj 2014
Antal sider60
ID: 198117259