• Mathilde Østergaard
4. semester, Idræt, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Specialet undersøger hvorledes et anerkendende træningsmiljø kombineret med narrativ coaching kan påvirke overvægtige kvinders kropsbillede, samt hvordan eventuelle ændringer kan have betydning for kvindernes vedvarende motivation for fysisk aktivitet. Ti kvinder med en BMI højere end 25, der tidligere havde haft negative oplevelser med træning, blev rekrutteret til at deltage i en ni ugers træningsintervention. I løbet af disse ni uger tilbragte kvinderne to timer sammen en gang om ugen, som omfattede en times træning og en times narrativ gruppecoaching. Hvad angår udviklingen af ​​selvtillid og selvværd tager specialetudgangspunkt i Axel Honneths (2003) anerkendelsesteori med begrebet defineret ved henholdsvis kærlighed og venskaber såvel som
solidaritet. Undersøgelsen indsamlede empiriske data gennem spørgeskemaer og semistrukturerede interviews før og efter træningsinterventionen samt coachingsessioner vedrørende overvægtige kvinders kropsbillede og motivation for fysisk aktivitet. Det primære formål med undersøgelsen var at forstå, hvordan kvindernes gensidige anerkendelse, relationer samt følelse af at høre til og deres opfattelse af deres gruppe, "Fedt Queens" (Fat Queens), som værende unik, påvirkede deres selvtillid og selvværd. De empiriske data blev transkriberet, dernæst analyseret, og resultaterne indikerede, at træningsinterventionen og de elementerne, som undersøgelsen inkluderede, havde en positiv indflydelse på de overvægtige kvinders kropsbillede, deres selvtillid og selvværd samt deres vedvarende motivation for fysisk aktivitet.
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jan. 2020
Antal sider104
Ekstern samarbejdspartnerPerformanceLab og Crossfit Lageret
No Name vbn@aub.aau.dk
Anden
ID: 318790500