• Gry Thordal Hansen
4. semester, Socialt Arbejde, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Specialet handler om, hvordan de professionelle forholder sig til anbringelse af uledsagede flygtninge og deres behov. Studiet er baseret på otte kvalitative interviews med i alt 22 medarbejdere i en udvalgt kommune. Gennem analyse af de otte interviews og ved at bruge blandt andet Pär Nygrens omsorgsteori og Tove Skutnabb-Kangas' integrationssyn, har det været muligt at undersøge de professionelles tilgang til anbringelse af uledsagede flygtninge.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 nov. 2016
Antal sider125
ID: 243387353