Analysis of urban catchment for flood return period assessment

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Laura Casas Cardona
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Nærværende projekt omhandler analyse at et specifikt urban afløbsopland og har til formål at kunne bestemme gentagelsesperioden for oversvømmelseshændelser ud fra lokal oversvømmelsesdybde, oversvømmelsesvolumen og oversvømmelsesudbredelse. Igennem de sidste årtier er ekstreme regnhændelser hovedårsagen til oversvømmelser i urbane områder i Danmark. I nærværende projekt er ekstreme regnhændelser udvalgt fra historiske regnserier og analyseret med hensyn til oversvømmelse på et konkret opland i Lystrup nær Aarhus. Oplandet er karakteriseret ved stor terrænvariabilitet, herunder både flade og for danske forhold relativt stejle områder. Derfor er oplandet karakteriseret som afstrømningsmæssigt irregulært. I projektet er sammenhængen mellem gentagelsesperiode for oversvømmelsen og gentagelsesperioden for regnen er analyseret og diskuteret. Det er konkluderet at der er stor variabilitet mellem gentagelsesperioden for regnen og gentagelsesperioden for oversvømmelsen. Derfor kan det være svært at karakterisere en oversvømmelse ud fra regnen alene.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2016
Antal sider53
ID: 234858719