• Lars Møller Mikkelsen
  • Michael Sølvkær Pedersen
  • Steffen Riber Thomsen
Dette projekt er en fortsættelse af arbejdet på NetMap systemet, som er et netværks målingssystem, udviklet til Android enheder, rettet mod at bruge crowdsourcing til at samle målinger, som kan bruges i et netværks ydelseskort.
I dette projekt er der 2 primære fokusområder: Udvidet analyse af målinger indsamlet med NetMap systemet, og optimering af målemetoder.
Den udvidede analyse omfatter en analyse af hvorledes de følgende punkter påvirker ydelsen af forbindelsen: bevægelseshastighed, områdetype og modellen der måles med.
Ydermere vil de nuværende implementerede metoder til at måle Round-Trip Times (RTTs) og overførselshastighed blive analyseret dybdegående, for at opnå en bedre forståelse af kommunikationen der sker under målingerne.
I optimeringen af målemetoderne er 2 teknikker, til at estimere den tilgængelige båndbredde imens dataforbruget holdes nede, implementeret i systemet og testet på en rigtig mobil netværksforbindelse.
Resultater fra disse teknikker er sammenlignet med resultater fra den nuværende estimeringsmetode for overførselshastighed, og evalueret på grundlag af disse omstændigheder.
Fra den udvidede analyse er det konkluderet, at når en enhed bevæger sig hurtigere, eller befinder sig i et område med tendens til handovers, vil ydelsen af forbindelsen falde lidt.
Endvidere er det vist at ydelsen typisk er bedre i småbyer sammenlignet med storbyer, hvilket menes at skyldes en kombinationen af færre brugere og flere tilgængelige netværksressourcer.
I analysen af måleenheder vises eksempler på forskelle i ydelsen mellem high- og low-end enheder.
Baseret på analysen af de nuværende implementerede målemetoder foreslås alternative metoder til at udtrække mere detaljerede resultater fra disse.
Yderligere to estimeringsmetoder til overførselshastighed er blevet implementeret og analyseret. Det konkluderes at den ene teknik leverer tilfredsstillende estimeringer, imens at dataforbruget holdes meget lavt, hvor den anden teknik oplever nogle problemer grundet kravet til tidspræcision ved afsendelse af målepakker.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato6 jun. 2013
Antal sider164
ID: 77274189