• Anne Sofie Palle
  • Lise Mellergaard Jensen
4. semester, Indeklima og Energi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Afgangsprojekt omhandler en analyse og evaluering af strømningsmønster og det termiske indeklima ved brugen af
termoaktive konstruktioner, hvor projektet tager udgangspunkt i Visionshuset, der er en bygning med termoaktive
dækelementer i kombination med et nedhængt loft. Det undersøges, hvilke parameter der er styrende for strømningsmønstret,
samt hvordan det termiske indeklima påvirkes af den pågældende strømning. Yderligere undersøges
påvirkningen af køleeffekten og andelen af varmeoverførsel ved hhv. stråling og konvektion under variationerne.

Der opbygges et lokale i laboratoriet tilsvarende et mødelokale i Visionshuset. Her udføres målinger, hvor indflydelsen
fra placeringen af varmebelastningen, ventilationen samt historikken undersøges. Til sammenligning udføres
der målinger i Visionshuset, hvor placeringen af varmebelastningen ligeledes ændres. Endvidere udføres CFDsimuleringer
for at betragte flere scenarier, som ikke undersøges via målingerne, for at understøtte de observerede
tendenser fra målingerne.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2013
Antal sider279
Udgivende institutionAalborg Universitet
Ekstern samarbejdspartnerCOWI A/S
Allan Hesselholt ALHE@cowi.dk
Anden
ID: 77338092