Analyse af styringsstrategier ved anvendelse af termoaktive dækelementer

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Camilla Højgaard Hansen
  • Tina Østergaard Strømkjær
4. semester, Indeklima og Energi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Følgende rapport omhandler analyse af indeklima, køleydelse og primært energiforbrug ved anvendelse af termoaktive dækelementer. Der analyseres på baggrund af målinger foretaget i Visionshuset beliggende på eternitgrunden i Aalborg, samt simuleringer udført i BSim.

Indledningsvist præsenteres det udvalgte måleområdet, hvor udformning, installationer og styringen af systemerne fremgår. Derudover beskrives krav og normer til opretholdelse af et godt indeklima.

Anden del af rapporten fokuserer på målingerne i Visionshuset, hvor resultater for indeklimaet og køleydelsen evalueres for april måned før styringerne ændres i fjerde del.

For at vælge optimale styringer til afprøvning i bygningen, udføres en BSim model i tredje del af rapporten, hvorefter resultaterne analyseres for indeklimaet og energiforbruget. Modellen udføres så den repræsenterer et storrumskontor i bygningen med målte interne varmbelastninger som personer, udstyr og belysning, mens de resterende systemer vælges så tæt på de aktuelle systemer i bygningen.

De udvalgte styringer fundet gennem BSim implementeres i bygningen i fjerde del, hvor der foretages målinger i to uger i maj måned. Resultaterne fra målingerne benyttes til at udforme en kalibreret BSim model, der anvendes til at udføre nye simuleringer baseret på DRY vejrdata, for at sikre at et godt indeklima opnås for den resterende del af året.

Den femte del af rapporten generaliserer konceptet om de termoaktive dæk ved, at ændre produktionen af kølevandet fra grundvandskøling til anvendelse af en kølekompressor.

SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2013
Antal sider187
Ekstern samarbejdspartnerCOWI A/S
Civilingeniør, VVS og energi Allan Hesselholt alhe@cowi.dk
Informantgruppe
ID: 77336707