Analyse af kommunale arkivaliers tilgængelighed

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Heidi Gunner Pfeffer
  • Andreas Christian Adam Jon Bille Brahe
Denne masterafhandling analyserer de danske kommunale arkivaliers tilgængelighed. Ved at kortlægge arkivlandskabet for de danske kommunearkiver står det klart, at der hverken er enighed eller en fælles strategi om at skabe en standardiseret adgang til arkivernes samlinger. En spørgeskemaundersøgelse, gennemført med 25 kommunearkiver, viser en stor forskellighed, som peger i mange retninger. Afhandlingen argumenterer for, at de kommunale arkivalier er en væsentlig del af den danske kulturarv, og det bør være arkivernes pligt aktivt at sørge for tilgængeligheden til disse. Inspirationen til at løse dette kan findes både i det aktuelle samarbejde mellem arkiver, biblioteker og museer og i de internationale standarder for registrering og dataudveksling. En målrettet formidling af de kommunale arkivalier er også et godt eksempel på, hvordan tilgængeligheden kan øges for en større del af offentligheden. Uden en fælles strategi er opgaven med at skaffe bedre tilgængelighed til de kommunale arkivalier umulig og en stor ulempe ikke blot for arkiverne men også for samfundet.
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jan. 2014
Antal sider66
ID: 178082599