An Augmented Reality Android Application For Interaction with Sound Zones

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Márton Havasi
  • Andriy Bogdanov
  • Oliver Emil Trudslev Hansen
4. semester, Vision, Grafik og Interaktive Systemer, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette projekt sigter mod at give et middel til interaktion med lydzoner gennem Augmented Reality (AR). For at realisere denne opgave er der udviklet en Android-mobilapplikation. Det underliggende problem forbundet med interaktion med lydzone er blevet fastslået til at være den skjulte overkommelighed for lydzonerne. For at løse dette problem er det blevet foreslået at bruge AR til at oprette lydzone visualisatorer med en mulighed for brugerinteraktion. Der er gennemført en undersøgelse af interaktionsmetoderne med AR, hvor berøringsskærmbevægelser er etableret som et redskab til at nå interaktionsmålet. Denne rapport giver en grundig beskrivelse af designprocessen, som uddyber designvalgene gennem udvikling. Mulighederne for brugerinteraktion er skitseret, og der er etableret et sæt krav. Flere kandidater til lydzonevisualiseringer er oprettet via GV Design Sprint-metoden, hvor de nøjagtige funktioner og egenskaber ved den foreslåede løsning er beskrevet. Designsprinten resulterede i 3 visualiseringskoncepter og 4 forskellige former, som lydzoner kunne tage. Implementeringsdelen af ​​denne rapport har grundigt beskrevet systemets arkitektur sammen med brugen af ​​ARCore og Sceneform til implementering af AR-interaktion. Anvendeligheden af ​​applikationen og de designede visualiseringer er testet, hvor feedback fra testdeltagere er blevet implementeret i den anden iteration af implementeringen. Baseret på resultaterne kan det konkluderes, at den udviklede applikation muliggør interaktion med lydzoner gennem AR.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato3 jun. 2021
Antal sider125
ID: 413545872