• Jane Lauridsen
  • Ida Blenker Arentsen
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Baggrund: Svangreomsorgen har undergået flere udviklende tiltag men også besparelser gennem de seneste år. Dette betyder, at kvaliteten af svangreomsorgen har været til diskussion. Et nyere tiltag har atter pustet til ilden i debatten omkring, hvad der skaber de bedste betingelser som nybagt mor. Dette tiltag er indførelsen af ambulant fødsel til førstegangsfødende. Dette speciale undersøger derfor, hvordan det ambulante fødselstilbud til førstegangsfødende opleves, og hvordan regionsrådets egen målsætning om øget egenomsorg harmonerer med praksis.
Problemformulering: Hvordan opleves det ambulante fødselstilbud af førstegangsmødre og sundhedsprofessionelle i Region Syddanmark? Herunder, hvordan kan fødselstilbuddet forbedres, så det i videst mulige omfang vil kunne tilgodese nybagte mødres egenomsorg.
Metode: Litteraturstudie samt kvalitativ interviewundersøgelse af 3 mødre og 6 sundhedsprofessionelle fra Haderslev.
Konklusion: På baggrund af specialets undersøgelser kan det konkluderes, at førstegangsfødende på mange måder udgør en uhomogen gruppe. Deres oplevelser er derfor også meget individuelt betingede og indeholder både positive og negative oplevelser med det ambulante fødselstilbud. Det kan konkluderes, at egenomsorg er et begreb, som kan være svært at opfylde i praksis, men som under visse forudsætninger er muligt at tilgodese gennem et ambulant fødselstilbud til førstegangsfødende. Styrket egenomsorg i den ambulante fødselsordning forudsætter dog en helhedsorienteret indsats, en anerkendende tilgang med fokus på morens ressourcer, et sammenhængende tværfagligt bidrag samt - vigtigst af alt: morens accept af at føde ambulant.
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jun. 2014
Antal sider111
Ekstern samarbejdspartnerHaderslev Sundhedspleje
Sundhedsplejerske Dorte Arentsen doar@haderslev.dk
Anden
Haderslev fødeafdeling
Jordemoder Tina Møller Tina.Arp.Moeller@rsyd.dk
Anden
ID: 198276041