Aktive pausers indflydelse på motivation for læring blandt 1.g elever

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Michael Hansen
  • Patrick Bak Nielsen
  • Thor Højen Wind
4. semester, Idræt, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Med udgangspunkt i en 1.g gymnasieklasse fra Hasseris gymnasium er målet for dette speciale, at undersøge, hvordan fysisk aktive pauser kan påvirke elevernes motivation for at lære. Forsøget bestod af en aktiv pause midt i timen på fem-ti minutters varighed. Forsøget med de aktive pauser strakte sig over fem uger i matematiktimerne, samt tre uger i engelsktimerne. Data til undersøgelsen er indsamlet via spørgeskemaet inspireret af Intrinsic Motivation Inventory og et fokusgruppeinterview med eleverne, samt et semistruktureret interview med lærerne. Til at belyse og analysere motivation for at lære er Self-Determination Theory blevet brugt sammen med en social teori om læring i praksisfællesskaber. Ud fra resultaterne vil der være en diskussion i forhold til den brugt motivationsteori og læringsteori. Konklusionen vil opsummere de fundne punkter i forhold til analysen og diskussionen. Til sidst vil der være en perspektivering, der vil belyse muligheder for, hvad undersøgelsen yderligere kan bruges til i relation til de aktive pauser i gymnasiet.
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jan. 2014
Antal sider163
Ekstern samarbejdspartnerHasseris Gymnasium
Lasse Helverskov he@hasseris-gym.dk
Informantgruppe
ID: 173296491