Airborne Laser Scanning: Kontrol af terrænmodeller

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Lars J. S. Hansen
  • Kenneth S. Christensen
  • Jens R. Knudsen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette afgangsprojekt omhandler nøjagtighedskontrol af digitale terrænmodeller (DTM). Gennem foranalysen belyses faktorer, der har indflydelse på nøjagtigheden af højdemodeller. I hovedanalysen undersøges nøjagtigheden af DTM´er fra hhv. KMS og COWI. Analysen er opdelt i tre, hvor den første del er en relativ analyse, der ud fra en rasteranalyse beskriver højdeforskelle mellem de to DTM´er. Anden del omhandler en kontrol af højdenøjagtigheden for de to DTM´er. Analysen foretages på baggrund af 629 terrestrisk indmålte kontrolpunkter i 6 områder. Det første område er referenceområdet, hvor RMS'en beregnes til 7 cm for KMS's DTM og 6,8 cm for COWI's DTM. De øvrige områder er valgt på baggrund af foranalysen, og er områder hvor der kan forventes en ringere nøjagtighed. Der beregnes en samlet RMS for alle områderne på 33,5 cm for KMS´s DTM og 39,5 cm for COWI´s DTM. Den tredje del omhandler plannøjagtigheden for punktskyer indsamlet med airborne laser scanning. I denne analyse sammenlignes 8 kontrolpunkter, der kan defineres i marken og i KMS's og COWI's punktskyer. Ud fra de 8 punkter beregnes en spredning på 59 cm for KMS´s punktsky og 60 cm for COWI´s.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider127
Udgivende institutionInstitut for samfundsudvikling og planlægning
ID: 14459741