Agglomerering i en polypropylenkomposit

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Patrick Kruse
4. semester, Materialeteknologi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Elektrokemisk exfolieret grafen-oxid har været anvendt som et styrkeøgende additiv i en polypropylenkomposit, men havde en høj grad af agglomerering.
Dette reducerer den styrkeøgende effekt, additivet har på polymermatricen, og dette fænomen er undersøgt og forsøgt imødekommet i denne rapport, ved brug af en basekatalyseret funktionaliseringsprocedure.
En mikromekanisk model er også udviklet, hvilket viste at bedre dispergering medfører større forøgelser af komposittens stivhed, dog kun i en mindre grad.
Den anvendte funktionaliseringsprocedure kunne ikke ændre agglomereringen af additivet, men forøgede komposittens stivhed med omkring 60\%.
Kompositter af grafen-oxid i polyvinyl-alkohol testes også, fordi additivet dispergerer godt i en sådan komposit pga. den specifikke blandingsmetode anvendt og/eller de gode interaktionsegenskaber mellem de to.
Sammenlignet med ren polyvinyl-alkohol havde kompositten fem gange højere stivhed.
Fra de ovennævnte resultater konkluderes det at den dårlige dispergering set i polypropylenkompositterne ikke var et resultat af exfolieringsmetoden, men rettere måden hvorved fyldmaterialet inkorporeres i polymeren.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2 jun. 2020
Antal sider43
ID: 333467560