Afvandingsanlæg til motorvejstilslutning

Studenteropgave: Professionsbachelor

  • Sune Ravn
7. semester, Byggeri og anlæg, Diplomingeniør (Diplomuddannelse)
Dette projekt omhandler dimensionering af
et afvandingsanlæg til en motorvejstilslutning. Tilslutningsanlægget er en del af en
ny kommunevej i Aalborg Kommune. Vejen
går fra Hadsund Landevej mellem Gistrup
og Sdr. Tranders, syd om Gug over til Motorvej E 45. Her skal det eksisterende tilslutningsanlæg ombygges til at kunne håndtere
den fremtidige trak.
Projektet er opdelt i tre dele, hvor første
del indeholder et skitseprojekt, hvor tilslutningsanlægget inddeles med vandskel ud fra
topogra og vejgeometri. Ud fra vandskellene regnes de enkelte oplandes areal for at
nde frem til bassinernes stuvningsvolumen.
Projektets anden del indeholder en dimensionering af et afvandingsanlæg til et delområde af tilslutningsanlægget. Ledningsanlæggets hovedledninger dimensioneres med
aøb til bassin og videre til recipient. I sidste del af projektet dokumenteres det ved
modellering, at anlægget ka
SpecialiseringsretningVand og miljø
SprogDansk
Udgivelsesdato31 jan. 2016
Antal sider68
ID: 225450126