Afstrømning fra ubefæstede arealers påvirkning på afløbssystemet

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Camilla Skipper-Jørgensen
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
I dette kandidatspeciale undersøges overfladeafstømning under danske jordforhold, for at vurdere påvirkningen på afløbssystemet. Analysen er opdelt i fem trin inputparametre, afstrømningsmodel, overfladeafstrømning, afløbsmodel og påvirkning på afløbssystem.

I første trin undersøges inputparametrene, hvor der tages udgangspunkt i både danske og amerikanske jordprøver samt jordprøver fra et caseområde placeret i Lystrup. Der tages udgangspunkt i caseområdet i Lystrup, da overfladeafstrømning og jordforhold er registreret.

Anden trin er opstilling af en dynamisk afstrømningsmodel, som beregner infiltrationshastighed i den umættede zone. Afstrømningsmodellen kalibreres op imod registreret afstrømningsdata fra Lystrup, og benyttes til at undersøge overfaldeafstrømning under danske jordforhold, hvilket er tredje trin i analysen. I fjerde trin opsættes afløbsmodellen over caseområdet i Lystrup. Afløbsmodellen modificeres så de ubefæstede arealer inkorporeres, og kan defineres ud fra resultatet af afstrømningsmodellen.

Det femte og sidste trin vurderes påvirkningen af afløssystemet ud fra ændringer af afløbssystemets funktionspraksis ift. en referencemodel, hvor de ubefæstede arealer ikke bidrager til afløbssystemet. Undersøgelsen foretages i MIKE URBAN og viser at overfaldeafstrømning fra ubefæstede arealer har betydning for afløbssystemet.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2019
Antal sider112
Ekstern samarbejdspartnerAarhus Vand A/S
No Name vbn@aub.aau.dk
Anden
Envidan A/S
No Name vbn@aub.aau.dk
Anden
ID: 305249744